Green Östergötland

Snöröjning och vinterunderhåll
i Linköping och Norrköping

Vi bekämpar snön för att upprätthålla framkomligheten

Under vintermånaderna arbetar vi primärt med vinterväghållning för att upprätthålla säkerheten och säkerhetsställa framkomligheten på vägarna. Vi är redo dygnet runt, tack vare vår beredskap, för att bekämpa snön och halkan. Våra uppdragsgivare inkluderar kommuner, fastighetsägare, bostadsrättföreningar, samfälligheter m.fl. Uppdragen vi utför omfattar bland annat snöröjning och halkbekämpning av vägar samt gång- och cykelbanor för att underlätta för alla trafikanter.

Snöröjning med Linköping som utgångspunkt

Det gäller att vara beredd när vintern kommer. Under den kalla årstiden har vi ständig beredskap och är tidigt ute när det fryser till eller börjar snöa, för att säkerställa framkomligheten. Vi har maskiner för snöröjning och halkbekämpning och kompletterar med handskottning där det behövs. När snön smält och marken tinat sopar vi upp grus och sand från vinterväghållningen.

Dina önskemål

Vi är snabbfotade och lyhörda kring våra beställares behov. Av erfarenhet är vi ständigt uppdaterade kring väderförhållanden och följer tydliga processer kring snöröjning.

Arbetsprocess:

Vad vi gör:

Snöröjning och vinterunderhåll för fastighetsägare och kommun

Vi på Green har en omfattande erfarenhet av vinterväghållning som innebär snöröjning och bekämpning av halka. Vi kan leverera snöröjning och halkbekämpning i hela Östergötland, med utgångspunkter i Linköping, Norrköping, Kisa och Motala. Vår beredskap som pågår från första november till sista april innebär att vi kan rycka ut med hela vår vinterorganisation dygnet runt. Genom att fokusera på att höja kvaliteten och minska kostnaderna strävar vi efter att skapa en överenskommen standard tillsammans med varje kund och att konsekvent upprätthålla det.

Ett par saker att tänka på inför vintern:

Snöröjning, Snöröjning Linköping, Snöröjning Norrköping

Vill du veta mer om hur vi jobbar med snöröjning och vinterunderhåll?

Hör av dig till oss för en personlig kontakt så skapar vi tillsammans ett hållbart vinterlandskap.