Green Östergötland

Leverantörsinformation

Grönska vid trapp

Du som är leverantör till Green Östergötland är en viktig partner och vi lägger stor vikt vid ett gott samarbete. Genom långa och stabila relationer ser vi till att tillsammans säkerhetsställa rätt kvalité till våra kunder. 

För att möjliggöra snabbare och säkrare hantering samt minska miljöpåverkan, ber vi er att i första hand fakturera oss via Sve-faktura och GLN-nummer 7365592703443.

Ni kan också fakturera via e-post i pdf-format till:
faktura@greenostergotland.se

Fakturor via post sker till:
Green Östergötland AB
Vagnmakaregatan 3
415 07 Göteborg

Fakturamärkning

Fakturering ska ske senast en vecka efter leverans (om inte annat avtalats) och ska märkas med arbetsordernummer, AO, samt personnamn på beställare. Vidare ska det tydligt framgå vad fakturan avser. Faktura som saknar något av ovan returneras till avsändare.