Green Östergötland

Parkskötsel i Östergötland

Skräddarsydda tjänster inom parkskötsel

Vi på Green Östergötland är proffs på skötsel av utemiljö. Vi erbjuder parkskötsel av offentliga gator och torg samt fastighetsskötsel av din fastighets utemiljö. Vi har erfarenhet bland annat från kommuners vägnät, samhällsfastigheter, bostadsrättföreningars innegårdar, offentliga parker och kommersiella fastigheter. För oss är underhålls- och förbättringsarbete en viktig byggsten för en hållbar och långsiktig skötsel.

Parkskötsel med Linköping som utgångspunkt

Green Östergötland har huvudsäte i Linköping, men finns lokalt förankrat tack vare våra kontor i Norrköping, Motala och Kinda. Vår framgång bygger på engagerade och kompetenta medarbetare, därför är medarbetaren i fokus och utgör grunden i vårt företag. Vi anser att nöjd personal är nyckeln till nöjda kunder. Som ett betydande entreprenadföretag inom vår bransch värderar vi den personliga kontakten mellan våra medarbetare och uppdragsgivare högt. Det är genom denna nära relation vi säkerställer hög kvalitet och skapar förutsättningar för att leverera hållbara utemiljöer och långsiktiga samarbeten.

Dina önskemål

Vi är rätt leverantör om du som fastighetsägare önskar en skötsel som bidrar till en ren och säker utemiljö. Vid en lång relation resulterar vår skötsel dessutom till en utemiljö som håller längre.

Arbetsprocess:

Vad vi gör:

Djupt rotad expertis – Vi tar hand om skötseln!

Vi tar på oss ansvaret för att sköta er utemiljö under alla årstider. Att välja oss som leverantör för regelbunden skötsel av er utemiljö är en investering i er fastighet. Vi erbjuder inte bara expertis inom växtvård och underhåll utan strävar också efter att säkerställa att er fastighet upprätthåller en optimal och välskött standard. Det gör vi med regelbunden tillsyn och behovsrapportering. Med vår erfarenhet och kunskap kan ni förvänta er professionell och pålitlig service för att bevara och förbättra er utemiljö.
Green Östergötland | Häckklippning i park

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig att ta din utemiljö till nästa nivå?

Kontakta oss för en personlig kontakt så skapar vi tillsammans en hållbar och snygg utemiljö!