Green Östergötland

Markarbeten och finplanering

Markarbeten och finplanering med precision

Som entreprenör inom utemiljöbranschen är vår främsta målsättning att skapa säkra och trivsamma omgivningar för alla som använder dem.
Vi strävar efter att skapa rena och välkomnande utemiljöer som främjar välbefinnande och njutning för alla. Vi på Green är specialister på att utföra olika typer av anläggningsarbeten, allt från markarbeten till finplanering och utsmyckning av utemiljön.

Heltäckande markarbeten och finplanering i hela Östergötland

Vi är specialister inom anläggning och omfattande renoveringar av såväl gröna som hårdgjorda ytor. Markarbeten och finplanering är vår expertis och tillsammans med arkitekter och landskapsingenjörer kan vi erbjuda en komplett lösning från design och planering, till anläggning, drift och underhåll. Genom att kombinera olika kompetenser kan vi säkerställa att varje projekt genomförs med effektivitet och hållbarhet.

Skräddarsydda lösningar

Vi skräddarsyr en lösning som passar dina behov. Vi har erfarenhet av att jobba bland annat med kommuners vägnät, samhällsfastigheter, bostadsrättföreningars innegårdar, offentliga parker och kommersiella fastigheter.

Arbetsprocess:

Vad vi gör:

Markarbeten för fastighetsägare och kommun

Markarbeten kan innebära dräneringsarbeten, omläggning av ledningar och större schaktarbeten för att förändra markens funktion. Finplanering innebär förändring av markens toppskikt och kan innebära anläggning eller renovering av plattsättningar, rabatter, asfaltsytor och gräsytor till exempel. Inom finplanering är det dessutom viktigt med utrustning för att uppfylla utemiljöns behov. Det kan vara, lekutrustning, pergolor, bänkar, bord, papperskorgar, odlingsbäddar m.m.

Green Östergötland | Medarbetare i arbetskläder

Djupt rotad expertis – Vi tar hand om finplaneringen

Genom att lägga fokus på hållbarhet och ekonomi redan från planeringsstadiet ger vi de bästa förutsättningarna för att minimera driftskostnader, reducera behovet av underhåll och förlänga utemiljöernas livslängd. Eftersom vi på Green har erfarenhet och är medvetna om dessa faktorer kan vi skapa utemiljöer som inte bara är vackra och funktionella utan också hållbara och kostnadseffektiva på lång sikt.

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig att ta din utemiljö till nästa nivå?

Kontakta oss för en personlig kontakt så skapar vi tillsammans en hållbar och snygg utemiljö!